Τετάρτη 27 Ιαν 2021

Προϊόντα

Η Piccors έχει αναπτύξει προϊόντα που απευθύνονται σε εταιρίες κατασκευής λογισμικού και σε τελικούς χρήστες. Το εύρος των προσφερόμενων προϊόντων και υπηρεσιών διευρύνεται με σταθερούς ρυθμούς. Συνεχώς αξιολογούμε σύγχρονες μεθοδολογίες, βέλτιστες πρακτικές, τεχνικές και προϊόντα τεχνολογίας αιχμής, τα οποία είναι σχετικά με την αγορά στην οποία απευθυνόμαστε, με σκοπό τη δημιουργία σύγχρονων, παγκοσμίου κλάσσεως λύσεων.

 

Piccors Timesheet

piccors-timesheetΤο Piccors Timesheet Management αποτελεί ένα πολύτιμο εργαλείο στον τομέα της παροχής υπηρεσιών, που διευκολύνει την παρακολούθηση της παραγωγικότητας, υπολογίζει το πραγματικό κόστος της εξυπηρέτησης πελατών και της υλοποίησης των έργων, αυτοματοποιεί τη ροή εργασιών, ενώ παράλληλα σας δίνει τον απόλυτο έλεγχο σχετικά με την κατανάλωση του χρόνου εργασίας των συνεργατών σας και σας προσφέρει την παρακολούθηση του ιστορικού επικοινωνίας με τους πελάτες.

 Περισσότερα...

 

Piccors VRC

piccors-vrcΜία πρόκληση για την κάθε εταιρεία που χρειάζεται να επισκεφτεί μέσα στην ίδια ημέρα διάφορα σημεία ενδιαφέροντος (ταχυδρομικές διευθύνσεις), είναι η ελαχιστοποίηση της απόστασης που θα διανύσουν τα οχήματά της. Το πρόβλημα δεν είναι απλό και η λύση που ακολουθείται συνήθως στηρίζεται στην εμπειρία του κάθε οδηγού και στην εμπειρία της εταιρείας γενικότερα. Το VehiclesRoutingCalculator (VRC) είναι εδώ και δίνει τη λύση στο πρόβλημα!

 Περισσότερα...

 

Piccors Development Studio

piccors-development-studioΤο Piccors Development Studio είναι η καινοτόμος πρόταση της εταιρείας μας για την απλούστερη και ταχύτερη ανάπτυξη ποιοτικών εμπορικών εφαρμογών υψηλών προδιαγραφών. Απευθύνεται σε software houses και σε οργανισμούς οι οποίοι αναπτύσσουν εφαρμογές για εσωτερική χρήση. Το Piccors Platform Framework, είναι η καρδιά του Piccors Development Studio. Είναι μία ενιαία πλατφόρμα η οποία έχει τη δυνατότητα να φιλοξενήσει πολλές εφαρμογές κάτω από ένα ενιαίο περιβάλλον εργασίας και με διαμοιρασμό των οντοτήτων τους (business entities sharing). Παρέχει ταυτόχρονα την κατάλληλη υποδομή στις εφαρμογές αυτές ώστε να αναπτύσσονται εύκολα και προσανατολισμένα στην Business λογική τους.

Περισσότερα...

 

Sofia Financial Management

sofia-productΤο σύστηµα Cycom SOFIA Financial Management είναι ένα ολοκληρωµένο, δυναµικό και ευέλικτο επιχειρηµατικό λογισµικό. Αποτελεί το Λογιστικό Σύστηµα το οποίο στοχεύει τις Μικροµεσαίες Επιχειρήσεις. Είναι ευρέως αποδεκτό ότι η κάθε βιοµηχανία έχει τις δικές της ιδιαιτερότητες και το SOFIA Financial Management στοχεύει να καλύψει αυτές τις διαφορετικές ανάγκες στις διαδικασίες των πολλαπλών κάθετων αγορών. Ο στόχος του SOFIA Financial Management είναι να δώσει την δυνατότητα στην διεύθυνση να αποκοµίσει τον πλήρη έλεγχο της εταιρείας και την ευχέρεια στο προσωπικό να διατελέσει την καθηµερινή του εργασία µε τον πιο αποδοτικό και αποτελεσµατικό τρόπο.

Περισσότερα...

 

Sofia Collections

sofia-collectionsΤο Sofia Collections είναι μία εφαρμογή που απευθύνεται σε οργανισμούς οποίοι αναλαμβάνουν την είσπραξη οφειλών για λογαριασμό πελατών τους, ή/και πελατών των πελατών τους, σε περίπτωση υπεργολαβίας. Η εφαρμογή αυτοματοποιεί τη διαδικασία συλλογής τέτοιων απαιτήσεων, διαχειρίζεται τις οφειλές και τις εισπράξεις σε οποιοδήποτε νόμισμα, αυτοματοποιεί την επικοινωνία μεταξύ των εμπλεκομένων στην υπόθεση, παρέχει την ηλεκτρονική αρχειοθέτηση του πλήρους φακέλλου της κάθε υπόθεσης και την άμεση πρόσβαση σε αυτή, ενώ παράλληλα το δυνατό και ευέλικτο υποσύστημα προμηθειών, υπολογίσει άμεσα τα εσόδα της επιχείρησής σας.

Περισσότερα...

 

Risky Project Professional

riskΤο RiskyProject επιτρέπει στα διοικητικά στελέχη να βελτιώσουν την ικανότητα πρόβλεψης της πορείας των έργων και να διαπιστώσουν το πώς οι κίνδυνοι και αβεβαιότητες θα επιδράσουν στον χρονοπρογραμματισμό ολόκληρου του έργου. Το RiskyProject καθορίζει ποιες είναι εκείνες οι παράμετροι οι οποίες έχουν τη μεγαλύτερη επίδραση σε κάθε έργο: διάρκεια, κόστος, χρόνος ολοκλήρωσης με ή χωρίς κινδύνους, καίριες διεργασίες (crucial tasks), κρίσιμοι κίνδυνοι (critical risks), και βαθμός επιτυχίας. Με το RiskyProject, μπορείτε να βελτιστοποιήσετε την πορεία του έργου: παρακολουθείστε την απόδοση και τους κινδύνους του, και αναλύστε την επίδραση των ενεργειών άμβλυνσης των δυσμενών συνθηκών (mitigation efforts). Το RiskyProject βοηθά να πολλαπλασιάσετε την πιθανότητα ότι το έργο σας θα είναι στην ώρα του και εντός του προϋπολογισμού του.

Περισσότερα...

 

Το σύστηµα Cycom SOFIA Financial Management είναι ένα ολοκληρωµένο, δυναµικό και ευέλικτο επιχειρηµατικό λογισµικό. Αποτελεί το Λογιστικό Σύστηµα το οποίο στοχεύει τις Μικροµεσαίες Επιχειρήσεις. Είναι ευρέως αποδεκτό ότι η κάθε βιοµηχανία έχει τις δικές της ιδιαιτερότητες και το SOFIA Financial Management στοχεύει να καλύψει αυτές τις διαφορετικές ανάγκες στις διαδικασίες των πολλαπλών κάθετων αγορών. Ο στόχος του SOFIA Financial Management είναι να δώσει την δυνατότητα στην διεύθυνση να αποκοµίσει τον πλήρη έλεγχο της εταιρείας και την ευχέρεια στο προσωπικό να διατελέσει την καθηµερινή του εργασία µε τον πιο αποδοτικό και αποτελεσµατικό τρόπο.