Πέμπτη 02 Ιουλ 2020
Εκτύπωση

Piccors VRC

piccors-vrcΜία πρόκληση για την κάθε εταιρεία που χρειάζεται να επισκεφτεί μέσα στην ίδια ημέρα διάφορα σημεία ενδιαφέροντος (ταχυδρομικές διευθύνσεις), είναι η ελαχιστοποίηση της απόστασης που θα διανύσουν τα οχήματά της. Το πρόβλημα δεν είναι απλό και η λύση που ακολουθείται συνήθως στηρίζεται στην εμπειρία του κάθε οδηγού και στην εμπειρία της εταιρείας γενικότερα.

Το Vehicles Routing Calculator (VRC) είναι εδώ και δίνει τη λύση στο πρόβλημα!

Χρησιμοποιώντας πολύπλοκους αλγορίθμους που στηρίζονται σε τεχνικές νευρωνικών δικτύων, σχεδιάσαμε και υλοποιήσαμε το Vehicles Routing Calculator το οποίο ταξινομεί τα προς επίσκεψη σημεία ενδιαφέροντος με τέτοιο τρόπο, ώστε να μειώνει τη συνολική διανυόμενη απόσταση των οχημάτων.

Τα οφέλη που αποκομίζετε από τη χρήση της εφαρμογής είναι σημαντικά

  • Μικρότερο κόστος καυσίμου.
  • Μικρότερη καταπόνηση των οχημάτων.
  • Μείωση του χρόνου εξυπηρέτησης
  • Μεγιστοποίηση χρήσης των οχημάτων.
  • Μείωση κόστους.
  • Αύξηση παραγωγικότητας.

Σε αυτά υπολογίστε και το οικολογικό όφελος, από τη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα.

Οι χρήστες της εφαρμογής αρχικά δημιουργούν τη δική τους βάση δεδομένων σημείων ενδιαφέροντος, την οποία μπορούν να τροποποιήσουν οποιαδήποτε στιγμή. Στην καθημερινή διαδικασία, απλώς κάνουν την επιλογή των σημείων που πρέπει να εξυπηρετηθούν τη συγκεκριμένη ημέρα και ορίζουν πόσα οχήματα θα χρησιμοποιηθούν. Η εφαρμογή επεξεργάζεται τις παραμέτρους των σημείων ενδιαφέροντος και τις αποστάσεις μεταξύ τους και παρουσιάζει μία σειρά από τις καλύτερες λύσεις που υπολόγισε, έτσι ώστε ο χρήστης να επιλέξει την καταλληλότερη για τις ανάγκες του.

Οι προτεινόμενες διαδρομές χωρίζονται σε δύο κατηγορίες: σε αυτές που δίνουν προτεραιότητα στη μείωση της συνολικής διανυόμενης απόστασης και σε αυτές που ισοκατανέμουν τη χρήση των οχημάτων.

Θα πρέπει να σημειώσουμε ότι η εφαρμογή δίνει τόσο τη δυνατότητα αυτόματης ανεύρεσης των οδικών αποστάσεων μεταξύ των διαφόρων σημείων, όσο και χειροκίνητου προσδιορισμού τους.

                             Get Adobe Flash player                     

Το Vehicles Routing Calculator προσφέρεται σε 4 διαφορετικές εκδόσεις. Ο ακόλουθος πίνακας παρουσιάζει τις διαφορές των εκδόσεων αυτών:

 

Bronze

Silver

Gold

Platinum

Συνολικός Αριθμός Σημείων Ενδιαφέροντος

15

25

200

Χωρίς Όριο

Σημεία Ενδιαφέροντος προς Δρομολόγηση

15

25

100

Χωρίς Όριο

Δρομολόγηση Υποσυνόλου Σημείων Ενδ/ντος

Όχι

Όχι

Ναί

Ναί

Αριθμός Οχημάτων προς Δρομολόγηση

1

3

10

Χωρίς Όριο

Ομαδοποίηση Σημείων Ενδιαφέροντος

Όχι

Όχι

Ναί

Ναί

Διαφορετικές Αφετηρίες ανά Όχημα

Όχι

Όχι

‘Οχι

Ναί

Χωρισμός σε Γεωγραφικές Περιοχές

Όχι

Όχι

‘Οχι

Ναί

Download Piccors VMS pdf presentation