Τετάρτη 27 Ιαν 2021

Υπηρεσίες

piccors-servicesΟι συμβουλευτικές υπηρεσίες που παρέχουμε εκτείνονται από μία απλή συμβουλή για την επίλυση ενός προβλήματος ή θέματος, την αξιολόγηση και αναθεώρηση ενός υπάρχοντος συστήματος, μέχρι τη σχεδίαση ενός μεγάλου, πολυσύνθετου αλλά πλήρως κατανοητού συστήματος. Χρησιμοποιώντας διεθνώς αποδεκτές μεθοδολογίες, προτείνουμε και χρησιμοποιούμε ειδικώς σχεδιασμένες λύσεις και πρακτικές, οι οποίες ταιριάζουν απόλυτα στις ιδιαίτερες ανάγκες και στα επιχειρησιακά πρότυπα του πελάτη μας. Εφαρμόζοντας τη μεγάλη διεθνή εμπειρία των στελεχών μας, εργαζόμαστε στο πλευρό των πελατών, βοηθώντας στην ταυτοποίηση των θεμάτων, στην επίλυση προβλημάτων, στην αύξηση της παραγωγικότητας, στην επίτευξη της μέγιστης δυνατής ποιότητας και γενικότερα στην πλήρη βελτίωση της επιχειρηματικής αποτελεσματικότητας.

Ο τυπικός τρόπος εργασίας μας ξεκινά με τη συνάντηση με τον πελάτη για την επιβεβαίωση του πλαισίου και της έκτασης της ανάθεσης/έργου. Έπειτα, μία ομάδα από εξειδικευμένους συμβούλους ξεκινά τη συνεργασία με το προσωπικό του πελάτη. Μαζί συλλέγουν γεγονότα και δεδομένα, τα οποία έπειτα αναλύουν χρησιμοποιώντας τις πιο σύγχρονες διεθνείς τεχνικές και πρακτικές, με σκοπό τον εντοπισμό πρακτικών και βιώσιμων λύσεων. Μετά τη συμφωνία με τον πελάτη για τη λύση που θα επιλεγεί, προχωρούμε στην επεξεργασία των απαραίτητων αλλαγών/τροποποιήσεων/υλοποιήσεων, εκπαιδεύουμε το προσωπικό του πελάτη, βοηθούμε στην τελική υλοποίηση, με αποτέλεσμα ο πελάτης να αποκομίσει τα μέγιστα και μακροχρόνια οφέλη.