Πέμπτη 02 Ιουλ 2020
Εκτύπωση

Ανάπτυξη Λογισμικού

Η Piccors διαθέτει πολύ μεγάλη εμπειρία στην Ανάπτυξη Λογισμικού, τόσο στην ανάπτυξη αυτόνομων εφαρμογών όσο και στην ολοκλήρωση και διασύνδεσή τους με υπάρχοντα συστήματα. Αξιοποιώντας αυτήν την εμπειρία, η Piccors είναι σε θέση να προσφέρει outsourcing Υπηρεσίες Ανάπτυξης Λογισμικού υψηλού επιπέδου, με αποτέλεσμα Τράπεζες και Software Houses να βρίσκονται στο πελατολόγιο της εταιρείας μας.

Οι προσφερόμενες υπηρεσίες καλύπτουν τον πλήρη κύκλο ανάπτυξης λογισμικού και η Piccors μπορεί να αναλάβει είτε ολόκληρο τον κύκλο, είτε μέρος αυτού, ανάλογα με τις απαιτήσεις του εκάστοτε πελάτη:

 • Ανάλυση Συστημάτων και Eξειδικευμένων Aναγκών (System Analysis).
 • Σχεδίαση Εφαρμογών.
 • Υλοποίηση Εφαρμογών.
 • Ολοκλήρωση Εφαρμογών μέσω διασυνδέσεων (interfaces).
 • Ποιοτικός Έλεγχος Εφαρμογών και Διασυνδέσεων.

Η υψηλή ποιότητα και το προσιτό κόστος των παραπάνω υπηρεσίων, σε συνδυασμό με τη μεθοδολογία μας για την υλοποίηση των ανωτέρω, είναι οι βασικοί παράγοντες επιτυχίας για τους πελάτες μας, οι οποίοι απολαμβάνουν και εκμεταλλεύονται ένα ολοκληρωμένο σύνολο υπηρεσιών ανάπτυξης λογισμικού:

Ανάπτυξη Εφαρμογών

Ολοκλήρωση /  Ενσωμάτωση

Εξειδικευμένη Εμπειρία
Νέες Εφαρμογές:
 • New Applications
 • New Components
Υπάρχουσες Εφαρμογές:
 • Technical Migration/Refactoring
 • Integration
Έρευνα:
 • Prototyping of new technologies
Κανάλια Διασύνδεσης:
 • Queues (MQ Series, MSMQ)
 • Middleware (MS BizTalk)
 • Direct (DDE, ODBC, OLEDB)
 • File (Import/Export, Excel files, FTP)
Μέθοδοι Διασύνδεσης:
 • Batch (on demand / scheduled)
 • On-line
 • Real-Time
Τεχνολογίες:
 • Full Object Oriented
 • Client-Server / Multi-tier
 • Web Services
 • MS Visual Studio .Net
Βάσεις Δεδομένων:
 • MS SQL Server, Oracle, DB2, MySQL
Διαδικτυακές Εφαρμογές:
 • HTML/DHTML, Ajax, PHP, ASP/ASP.NET, Python, Java
 • Open Source CMS Integration & Customization (Joomla, WordPress, Drupal, Mambo, PHP-Nuke, XOOPS, TYPO3, Plone, MoinMoin, Django)
 • IIS, Apache