Πέμπτη 02 Ιουλ 2020
Εκτύπωση

Διαχείριση & Συμβουλευτική

Η Piccors αξιοποιώντας τη μακρόχρονη εμπειρία των στελεχών της σε μεγάλα έργα πληροφορικής, είναι σε θέση να προσφέρει ένα μεγάλο εύρος από Συμβουλευτικές Υπηρεσίες και από υπηρεσίες Διαχείρισης Έργων, οι οποίες ολοκληρώνουν τον συνολικό κύκλο ζωής των εφαρμογών σε μία επιχείρηση, από τη σύλληψη της αρχικής ιδέας, μέχρι την υλοποίηση του συστήματος και την αλλαγή των διαδικασιών που επιφέρει αυτό, αλλά και την μετέπειτα διαχείριση της υποστήριξής του.

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες
Υπηρεσίες Διαχείρισης
  • Αξιολόγηση, Σχεδίαση ή/και Βελτίωση Διαδικασιών (Workflow/Process Management).
  • Επιλογή Προμηθευτή (RFI/RFP).
  • Πιστοποίηση Ποιότητας (Quality Assurance).
  • Συμβάσεις Παροχής Υπηρεσιών (Service Level Agreements).
  • Υποστήριξη Project Management Office
  • Διαχείριση Έργων (Project Management, Risk Management).
  • Διαχείριση Προμηθευτή (Vendor Management).
  • Διαχείριση Αλλαγών (Change Management).
  • Configuration Management.

Το μεγαλύτερο μέρος αυτών των υπηρεσιών δεν μπορεί να αναληφθεί από τον τελικό προμηθευτή του λογισμικού (για ευνόητους λόγους) και συνήθως εκτελείται από το υπάρχον προσωπικό της επιχείρησης. Όμως αυτό δεν είναι το κυρίως αντικείμενο των εργασιών του προσωπικού, με αποτέλεσμα το προσωπικό να αναγκάζεται να παραμελήσει την καθημερινή, πλήρως παραγωγική του εργασία, για να ασχοληθεί με θέματα που δεν έχει την απαραίτητη εμπειρία, με συνέπεια να αυξάνεται το κόστος για την επιχείρηση. Η Piccors λύνει το πρόβλημα, χρησιμοποιώντας εξειδικευμένα και έμπειρα στελέχη, απελευθερώνοντας με αυτόν τον τρόπο πολύτιμους πόρους του πελάτη, με αποτέλεσμα την εξασφάλιση της απρόσκοπτης λειτουργίας της επιχείρησης.