Πέμπτη 02 Ιουλ 2020
Εκτύπωση

Μεθοδολογία

Οι υπηρεσίες μας εκτείνονται μέσα σε ένα ευρύ φάσμα, από εξειδικευμένες συμβουλές σχετικά με ένα συγκεκριμένο ζήτημα ή πρόβλημα μέχρι τη σχεδίαση, την ανάπτυξη και την εφαρμογή μιας σύνθετης αλλά περιεκτικής λύσης. Χρησιμοποιώντας διεθνώς αναγνωρισμένες μεθοδολογίες, προτείνουμε και εφαρμόζουμε ειδικά σχεδιασμένες λύσεις και πρακτικές, οι οποίες απευθύνονται στην ιδιαίτερη κατάσταση και τον τρόπο λειτουργίας του κάθε πελάτη. Εκμεταλλευόμενοι την μεγάλη μας διεθνή εμπειρία, δουλεύουμε στενά με τους πελάτες μας για να τους βοηθήσουμε να αναγνωρίσουν ζητήματα, να λύσουν προβλήματα, να αυξήσουν την παραγωγικότητά τους, να πετύχουν υψηλότερα επίπεδα ποιότητας και να βελτιώσουν την συνολική αποδοτικότητα της επιχείρησής τους.

Κύριοι παράγοντες της προσέγγισής μας:

  • Η ομάδα εργασίας της Piccors λειτουργεί σαν προέκταση της ομάδας του πελάτη.
  • Κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης του νέου συστήματος, οι λειτουργικές προ-εκδόσεις (working prototypes) που δημιουργούνται, είναι στη διάθεση του πελάτη ανά τακτά χρονικά διαστήματα.
  • Ο πελάτης λαμβάνει αναφορές προόδου, σε μια συστηματική και προσυμφωνηθείσα βάση.
  • Δίνουμε έμφαση στην ποιότητα.

Παρά το γεγονός ότι κάθε έργο μπορεί να έχει διαφορετική προσέγγιση, ανάλογα με το είδος και το μέγεθός του, η μεθοδολογία μας ακολουθεί το παρακάτω σύντομο, απλό και μη τεχνικό πλαίσιο συνεργασίας μας, με σκοπό τη δημιουργία εξειδικευμένου λογισμικού.

Οριοθέτηση έργου  

Κάθε έργο ξεκινά με μια συνάντηση με τον πελάτη για να επιβεβαιώσουμε την έκταση του αντικειμένου της ανάθεσης. Κατά τη διάρκεια αυτού του βήματος, αποφασίζουμε ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος συνεργασίας και η κάθε πλευρά καθορίζει την ομάδα έργου της.

- Στόχος: Ο πελάτης και η Piccors έχουν μια κοινή αντίληψη του έργου.
- Παραδοτέα: Προσχέδια προδιαγραφών και εκτιμήσεων.

Ανάλυση /
Σχεδιασμός

Κατά τη διάρκεια αυτού του βήματος, οι εξειδικευμένοι σύμβουλοί μας, ξεκινούν να συνεργάζονται με το προσωπικό του πελάτη. Μαζί συλλέγουν στοιχεία και δεδομένα, τα οποία και αναλύουν με σκοπό τον καθορισμό πρακτικών και βιώσιμων λύσεων.

- Στόχος: Το έργο καθορίζεται με σαφήνεια και συμφωνείται αμοιβαία η αποδεκτή λύση.
- Παραδοτέα: Λεπτομερείς προδιαγραφές – τελική εκτίμηση, Χρονοδιάγραμμα έργου (Project plan).

Ανάπτυξη /
Έλεγχος

Κατά τη διάρκεια αυτού του βήματος, οι τεχνικοί μας υλοποιούν τις απαραίτητες αλλαγές, τροποποιήσεις ή/και ανάπτυξη, σύμφωνα με τις λεπτομερείς προδιαγραφές του προηγούμενου βήματος. Από τα πρώτα στάδια της ανάπτυξης, σε συστηματική βάση και όποτε αυτό είναι εφαρμόσιμο, στέλνουμε τις λειτουργικές προ-εκδόσεις του νέου συστήματος στον πελάτη, έτσι ώστε να μπορεί αρκετά νωρίς να πειραματιστεί και να εξοικειωθεί με αυτό και να κάνει πολύτιμες παρατηρήσεις. Μέσα από αυτή τη διαδικασία, ο πελάτης έχει μια συνεχή «αίσθηση» του νέου συστήματος κατά τη διάρκεια ολόκληρου του κύκλου ανάπτυξης.

- Στόχος: Ένα ελεγμένο σύστημα.
- Παραδοτέα: Τακτικές αναφορές προόδου, λειτουργικές προ-εκδόσεις, ελεγμένο σύστημα, πηγαίος κώδικας.

Τελική Παράδοση

Κατά τη διάρκεια αυτού του βήματος, η Piccors παραδίδει τον κώδικα και την τεκμηρίωσή του, εκπαιδεύει το προσωπικό του πελάτη, συνδράμει στην εγκατάσταση και την εφαρμογή και βοηθά τον πελάτη να επιτύχει οφέλη με μεγάλη διάρκεια.

- Στόχος: Ένα επιτυχημένο έργο, το σύστημα σε παραγωγική λειτουργία, ευτυχισμένοι χρήστες.
- Παραδοτέα: Τεκμηρίωση του κώδικα, ανασκόπηση του έργου.

Εγγύηση /
Συντήρηση

Για κάθε ανάπτυξη έργου, η Piccors παρέχει μια περίοδο εγγύησης που καλύπτει δωρεάν επιδιόρθωση πιθανών σφαλμάτων του λογισμικού. Επιπλέον, οι πελάτες μας μπορούν να επιλέξουν μια Σύμβαση Υπηρεσιών Υποστήριξης-Συντήρησης (SLA-Service Level Agreement), έτσι ώστε να διασφαλίσουν την περαιτέρω συντήρηση του συστήματος.

- Στόχος: Ένα συνεχώς ενημερωμένο σύστημα.
- Παραδοτέα: Ενημερωμένο σύστημα, πηγαίος κώδικας, σχετική τεκμηρίωση.

Για να μάθετε περισσότερα για την Piccors και τις υπηρεσίες μας, παρακαλούμε μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας για να σας παρέχουμε αναλυτικές πληροφορίες.