Τετάρτη 03 Μαρ 2021
Εκτύπωση

Τεχνικές Υπηρεσίες

H Piccors αξιοποιώντας την εμπειρία, την τεχνογνωσία και τις υποδομές της, με στόχο την μεγαλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση των συνεργατών της, παρέχει εξειδικευμένες υπηρεσίες που ανταποκρίνονται στις εκάστοτε απαιτήσεις των πελατών της.

Ενδεικτικές υπηρεσίες είναι:

  • Διάθεση και εγκατάσταση εξοπλισμού / υλικού / υποδομών.
  • Εγκατάσταση λειτουργικού συστήματος και εφαρμογών, παραμετροποίηση εφαρμογών και δημιουργία εξειδικευμένων λειτουργιών, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του πελάτη.
  • Τηλεφωνική Υποστήριξη που παρέχει τη δυνατότητα της επίσκεψης τεχνικού στον χώρο του πελάτη για την αντιμετώπιση οποιουδήποτε προβλήματος που αφορά τη μηχανογράφηση.
  • Συμβόλαια Υποστήριξης: Οι μηχανογραφικές εγκαταστάσεις κάθε επιχείρησης ή οργανισμού απαιτούν υψηλή απόδοση λειτουργίας και μέγιστη διαθεσιμότητα. Στην Piccors προσφέρουμε μια σειρά από εξειδικευμένα συμβόλαια υποστήριξης, που καλύπτουν: Υποστήριξη Εργασίας, Υποστήριξη με συγκεκριμένα SLA, Προαγορά Ωρών Εργασίας, Παραχώρηση Τεχνικού και Τηλεφωνική Υποστήριξη.
  • Εγκατάσταση και Παραμετροποίηση εταιρικού δικτύου (δομημένη καλωδίωση και τοποθέτηση Racks, διαχείριση firewalls, κοινόχρηστων φακέλων και εκτυπωτών, email exchange server, σύνδεση UPS και εγκατάσταση IP τηλεφωνικών κέντρων).
  • Παροχή εξειδικευμένων Τεχνικών Συμβουλευτικών Υπηρεσιών σε θέματα βελτίωσης της υπάρχουσας τεχνολογικής υποδομής και της υλοποίησης νέων μοντέλων.
  • Εξωτερική Ανάθεση (Outsourcing) υλοποίησης έργων Πληροφορικής.
  • Άμεση Απομακρυσμένη Υποστήριξη (Remote Support) της τεχνολογικής Υποδομής της Επιχείρησης από εξειδικευμένα στελέχη μας, χωρίς τη φυσική παρουσία τεχνικού τους στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης.
  • Γενική και εξειδικευμένη Εκπαίδευση χρηστών για τη βελτιστοποίηση της χρήσης και διαχείρισης των υπολογιστικών συστημάτων της επιχείρησης.